Brandveiligheid gebouw (omgevingsvergunning)

Beheert u een bedrijf, instelling of groepsaccommodatie of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om het brandveilig te gebruiken. U dient een gebruiksmelding in of u vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Aanvragen

Bij het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor brandveilig gebruik.

Online

  • U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket.
  • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via het Omgevingsloket direct digitaal aanvragen. U kunt via deze module ook een melding aan de gemeente doen.
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Voor een enkelvoudige omgevingsvergunning “Brandveilig gebruik” zal de gemeente bevoegd gezag zijn.
  • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist maatwerk.
  • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd, inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

De eisen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning of  een melding verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u moet overleggen. Het bevoegd gezag zal u aangeven wat u aan documenten moet meenemen of opsturen.
 

Schriftelijk

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier bij de gemeente aan te vragen.

 

Procedure

Voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik moet een zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Bij een uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt voorafgaande aan de vergunning een  ontwerpbeschikking opgesteld en worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. Bij een melding is de voorbereidingstijd maar 4 weken.

Bouwbesluit 2012

De standaardvoorschriften voor brandveiligheid zijn altijd van toepassing, ook als er geen vergunnings- of meldingsplicht is. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De voorschriften gaan over onderhoud aan brandveiligheidsvoorzieningen, inrichting van vluchtwegen en de afwerking of aankleding. Deze eisen zijn bedoeld om brand te voorkomen en om de gevolgen te beperken als er toch brand uitbreekt.

Overgangsrecht

Als u op 1 november 2008 al een gebruiksvergunning heeft of voor die datum een gebruiksvergunning had aangevraagd, dan is het niet noodzakelijk nu daarvoor een omgevingsvergunning aan te vragen.