Collecte of kledinginzameling voor goed doel

Wilt u geld inzamelen via een collecte of kleding inzamelen voor het goede doel? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Aanvragen

Online aanvragen collectevergunning

Collecte (geld inzameling)

Wilt u als plaatselijke instelling een inzamelingsactie organiseren? Dan kunt u een vergunning krijgen voor de duur van de actie.

Let op!

De instelling:

  • Is bonafide;
  • Mag niet in 1 week 2 acties tegelijk houden;
  • Moet financiële verantwoording over de gevoerde inzameling kunnen overleggen.

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (hierna CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe. Het CBF beoordeelt de betrouwbaarheid van van deze fondsen en adviseert gemeenten hierover. Gemeente Winterswijk volgt dit rooster en houdt hier bij het toekennen van vergunningen rekening mee. Het kan dus zijn dat u in de door u gewenste periode niet kunt collecteren voor uw plaatselijke goede doel.

Geen vergunning nodig

Als er sprake is van een collecte in zuiver besloten kring, dan heeft u geen vergunning nodig.

Inzameling kleding

Instellingen die kleding voor het goede doel inzamelen, moeten hiervoor eveneens een inzamelvergunning aanvragen. Op grond van het gemeentelijke beleid wordt jaarlijks 1 inzamelvergunning afgegeven per kwartaal. Dat houdt in dat 4 instellingen per jaar een inzamelvergunning kunnen krijgen.

De vergunningen worden toegewezen volgens een roulatiesysteem. Vergunningsaanvragen moeten uiterlijk op 30 november voor het volgende kalenderjaar zijn aangevraagd.

Let op!

De kledinginzamelende instelling:

  • Is in het bezit van het CBF-keurmerk, en/of
  • Heeft een verklaring van geen bezwaar die door het CBF is afgegeven.

Kosten

De kosten van een inzamel- of collectevergunning bedragen € 29,00.