Collecte of kledinginzameling voor goed doel

Wilt u geld inzamelen via een collecte of kleding inzamelen voor het goede doel? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Ook wanneer u langs de deur leden of donateurs werft voor een organisatie met een liefdadig of ideëel doel, heeft u een vergunning nodig.

Aanvragen

U kunt een vergunning voor een collecte of voor kledinginzameling aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Collecte, werven en inzamelen'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen vergunning

Collecte (inzameling geld)

Wilt u als plaatselijke instelling een inzamelingsactie organiseren? Dan kunt u een vergunning krijgen voor de duur van de actie.

Eisen

De instelling waarvoor geld wordt ingezameld of leden/donateurs worden geworven moet voldoen aan de volgende eisen:

  • is bona fide
  • moet financiële verantwoording over de inzameling afleggen

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (hierna CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe. Het CBF beoordeelt de betrouwbaarheid van deze fondsen en adviseert gemeenten hierover. Gemeente Winterswijk volgt dit rooster en houdt hier bij het toekennen van vergunningen rekening mee. Het kan dus zijn dat u in de door u gewenste periode niet kunt collecteren voor uw plaatselijke goede doel.

Geen vergunning nodig

Als er sprake is van een collecte in zuiver besloten kring, dan heeft u geen vergunning nodig.

Inzameling kleding

Instellingen die kleding voor het goede doel inzamelen, moeten hiervoor eveneens een inzamelvergunning aanvragen. Op grond van het gemeentelijke beleid wordt jaarlijks 1 inzamelvergunning afgegeven per kwartaal. Dat houdt in dat 4 instellingen per jaar een inzamelvergunning kunnen krijgen.

De vergunningen worden toegewezen volgens een roulatiesysteem. Vergunningsaanvragen moeten uiterlijk op 30 november voor het volgende kalenderjaar zijn aangevraagd.

Let op!

De kledinginzamelende instelling:

  • Is in het bezit van het CBF-keurmerk, en/of
  • Heeft een verklaring van geen bezwaar die door het CBF is afgegeven.

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn € 30,00.