Alcohol schenken tijdens bijzonder evenement

U heeft een ontheffing nodig als u tijdens een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een feest of evenement) tegen betaling zwak- alcoholhoudende  drank schenkt. Voor het schenken van sterke drank (vanaf 15 % alcohol) kan geen ontheffing worden verleend.

Aanvragen

U vraagt een ontheffingsaanvraag  tenminste 3 weken vóór het bijzonder evenement aan. De ontheffing kunt u aanvragen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Download het formulier voor het aanvragen van een ontheffing (pdf, 74 KB) en stuur het volledig ingevuld per e-mail (ingescand) naar gemeente@winterswijk.nl of per post op naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Eisen

Voor een ontheffing gelden de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een bijzondere gelegenheid van korte duur.
  • De ontheffing geldt alleen voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank.
  • De aanvrager moet minstens 21 jaar zijn.
  • Barmedewerkers moeten minstens 18 jaar zijn.
  • De aanvrager moet persoonlijk aanwezig zijn om toezicht uit te kunnen oefenen.
  • Bij de plaats waar de drank wordt verstrekt, moet op duidelijk leesbare en zichtbare manier worden weergegeven dat publiek jonger dan 18 jaar geen alcoholhoudende dranken kan krijgen.
  • Barmedewerkers zijn verplicht om zonodig aan de hand van een ID-bewijs vast te stellen of de koper van alcoholhoudende drank minstens 18 jaar is.
  • Dronken personen of personen die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd.
  • Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, moet het publiek steeds alcoholvrije dranken kunnen verkrijgen.