Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren ? Dan heeft u in veel gevallen een evenementenvergunning nodig.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening is een evenement een “voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak” oftewel openbare vermakelijkheid. Een besloten feest is dus geen evenement.

In de evenementenvergunning komen onder andere zaken aan de orde als:

 • veiligheidsmaatregelen
 • muziek en geluid;
 • verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen;
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten;
 • milieu en afval;
 • drankverstrekking enz.

Geen vergunning nodig voor klein evenement

Voor een aantal kleine(re) evenementen is geen vergunning nodig. Het gaat hierbij om:

 • incidentele sportevenementen tot 100 deelnemers en/of bezoekers (tenzij hiervoor de openbare weg moet worden afgesloten)
 • het ten gehore brengen van straatmuziek of het opvoeren van straattheater met maximaal 5 personen
 • buurt-, wijk- en straatfeesten tot 100 personen mits geen straat/straten afgesloten hoeven te worden;
 • wandel- en fietstochten tot 100 deelnemers
 • eendaagse fancy fairs en rommelmarkten tot 100 bezoekers mits deze niet op de openbare weg plaatsvinden)

Voor deze vergunningsvrije evenementen gelden wel algemene voorschriften.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Evenement houden'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen evenementenvergunning

Is het niet mogelijk de aanvraag online te doen? Maak dan een afspraak met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer (0543) 543 543.

Aanvraagtermijn

De aanbevolen aanvraagtermijn voor een evenementenvergunning is minimaal acht weken voor het begin van het evenement. Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen.

Dit is onder meer van belang voor de behandelingsprocedure (met name de advisering door hulpdiensten en eventueel overleg) en de planning van de hulpdiensten. Het ontbreken van voldoende politietoezicht op een ordelijk verloop van het evenement kan een reden zijn om een vergunning te weigeren.

Voor meer informatie over de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling/cluster APV, tel. (0543) 543 543.

Kosten

De kosten van een evenementenvergunning zijn:

 • € 118,00 voor grootschalige evenementen (verwacht bezoekersaantal 1000 of meer)
 • € 59,00 voor middelgrote evenementen (verwacht bezoekersaantal 100 tot 1000)
 • € 29,50 voor kleine evenementen (verwacht bezoekersaantal < 100)

Soms komen er ook nog kosten bij voor andere vergunningen.

Draaiboek en veiligheidsplan

Voor de behandeling van een vergunningsaanvraag is moeten de gemeente en de hulpdiensten voldoende gegevens hebben over de wijze waarop u het evenement organiseert.
Voor B- en C-evenementen stelt u een draaiboek en veiligheidsplan op. Een veiligheidsplan omvat een aantal onderdelen. U kunt het model-draaiboek en veiligheidsplan (PDF, 241KB) gebruiken.

A-, B- en C-evenementen

Bij de behandeling van vergunningsaanvragen voor evenementen maakt de gemeente een onderscheid in A, B en C-evenementen:

 • A-evenementen zijn kleine evenementen zonder echte veiligheidsrisico’s
 • B-evenementen zijn middelgrote evenementen met beperkte veiligheidsrisico’s
 • C-evenementen zijn grote evenementen met serieuze veiligheidsrisico’s

Dit onderscheid is van belang voor de behandelingsprocedure en –termijn maar ook voor de gegevens die u als organisatie moet verstrekken.

Vermelding van evenementen op infozuilen

De gemeente biedt in samenwerking met 100% Winterswijk/VVV Winterswijk u de mogelijkheid om uw evenement te vermelden op de 4 infozuilen langs de rondwegen rondom Winterswijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze mogelijkheid is alleen voor niet-commerciële evenementen die in de gemeente Winterswijk plaatsvinden.

Voor meer informatie en/of vermelding van uw evenement op de infozuilen kunt u contact opnemen met de stichting Winterswijk Marketing (100% Winterswijk/VVV Winterswijk), Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk, telefoon (0543) 745 092 of info@100procentwinterswijk.nl.