Exploitatievergunning openbare inrichting

Voor het exploiteren van een openbare inrichting is een exploitatievergunning vereist. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Wat is een openbare inrichting?

Een openbare inrichting is :

 • een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis en coffeeshop;
 • elke andere toegankelijke inrichting waar publiek mag komen slapen, drinken en/of eten;
 • campings en vakantieparken en
 • fitnesscentra en sportscholen.

Vrijstelling

U hoeft geen exploitatievergunning aan te vragen:

 • voor een openbare inrichting die al een drank- en horecavergunning heeft
 • voor bed & breakfast accommodaties, minicampings, groepsaccommodaties,  buurt- en clubhuizen, personeelskantines, koffiehuizen en theeterrassen

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Horeca' of op 'Overige activiteiten' (als het om een fitnesscentrum of sportschool gaat). Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen Exploitatievergunning

U voegt daarbij de volgende documenten toe (u uploadt deze in het formulier):

 • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een koop- of huurakte van het pand
 • Een paspoort of identiteitsbewijs van de exploitant en leidinggevende(n)
 • Een Verklaring omtrent het gedrag van de exploitant en leidinggevende(n) (als de exploitant een rechtspersoon is geldt deze eis voor de bestuurders c.q. vennoten van het bedrijf)
 • Een plattegrondstekening (schaal 1 : 250) waarop de indeling van inrichting duidelijk met vermelding van de functie staat aangegeven
 • Een volledig ingevuld Bibob-formulier met bijbehorende stukken

Vult u het formulier niet volledig in of voegt u de bijlagen niet toe, dan moet u langer op de vergunning wachten.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning zijn € 280,00.

Bibob-onderzoek

De gemeente voert ook een Bibob-onderzoek uit bij de vergunningsaanvraag. U moet inzicht geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. U vult daarom een Bibob-informatieformulier in en voegt dit formulier toe aan de vergunningsaanvraag.

Doel van de vergunningsplicht

 • het beschermen van het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze inrichtingen
 • handhaving van de openbare orde en veiligheid
 • bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten.