Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Als u een tijdelijk bouwwerk gebruikt om meer dan 150 mensen (tegelijkertijd) samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een tent, een tribune of een podium. Voordat u het bouwsel gaat gebruiken moet u tenminste vier weken van tevoren een melding doen bij de gemeente.

Melding doen

U kunt een melding doen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Evenement' of 'Privéfeest geven'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online melden brandveilig gebruik

U moet het bouwwerk in ieder geval melden als in het bouwwerk:

 • meer dan 10 personen kunnen overnachten;
 • meer dan 10 personen onder de 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen worden verzorgd;
 • plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk.

Bij de melding levert u de volgende gegevens aan:

 1. een situatieschets met noordpijl
 2. per verblijfsruimte een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding met vermelding van de oppervlakte per verblijfsruimte en de aanwezige objecten, groter dan 25m2
 3. de hoogste bezetting van die verblijfsruimte
 4. de situering van (voor zover deze aanwezig zijn):
  • brand- en rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van doorgangen, nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan
  • vluchtrouteaanduidingen
  • noodverlichting
  • brandblusvoorzieningen
  • brandweeringang

Kosten

Een melding doen is gratis. Er kunnen wel kosten bij komen voor andere vergunningen.