Incidentele festiviteit (6 dagen-regeling) - melding

Wilt u als horeca-ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld live muziek of een disco-optreden) en verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen te krijgen.

Melding doen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Horeca'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen melding incidentele festiviteit

Het is belangrijk dat u plaats, datum en tijd van de incidentele festiviteit invult.

U kunt door het doen van een melding maximaal 6 keer per jaar vrijstelling van de geluidsnormen krijgen.

Voorschriften

Als u een melding heeft ingediend, zijn de standaard geluidsnormen van het landelijke Activiteitenbesluit niet van toepassing. U moet wel rekening houden met de volgende voorschriften om geluidsoverlast voor de omgeving te beperken:

  • De geluidsbelasting mag niet meer zijn dan:
    • 65 dB(A), gemeten op de gevel van naburige woningen op een hoogte van 1,5 meter;
    • 45 dB(A), gemeten in de binnenruimte van aanpandige woningen.
  • De muziekactiviteiten moeten binnen plaatsvinden.
  • De muziek moeten op vrijdag- en zaterdagavond uiterlijk om 01.00 uur en op andere dagen uiterlijk om 24.00 uur zijn beëindigd
  • De muziek duurt maximaal 4 uur
  • Tijdens het (af)spelen van de muziek moeten ramen en deuren van de inrichting gesloten blijven, behalve voor het direct doorlaten van personen of goederen