Ontheffing sluitingstijden horeca

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een permanente of incidentele ontheffing van de sluitingstijden aanvragen.

Sluitingstijden

Alle horecagelegenheden in de gemeente Winterswijk moeten gesloten zijn tussen 02.00 en 06.00 uur. U kunt een ontheffing van deze sluitingstijd aanvragen.

Incidentele of permanente ontheffing

U kunt een incidentele of permanente ontheffing aanvragen.

Incidentele ontheffing

Er moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, festiviteit of gebeurtenis die aanleiding is om van de vaste sluitingstijden af te wijken. Deze ontheffing kan ook collectief (voor meerdere horecabedrijven) worden verleend.

Permanente ontheffing

Een horecabedrijf komt in aanmerking voor een permanente ontheffing als het deelneemt aan het convenant Veilig uitgaan.

Dit convenant bevat een groot aantal afspraken tussen de gemeente, politie en de horeca om het veilig uitgaan te bevorderen, overlast te voorkomen en overmatig alcoholgebruik door jongeren te bestrijden. Deelnemers aan dit horeca-convenant stemmen in met deze afspraken en komen in dat geval in aanmerking voor een ontheffing van de sluitingstijden volgens het systeem van glijdende sluitingstijden. Deze glijdende sluitingstijden houden in dat vanaf 02.00 uur geen bezoekers meer tot de horeca-inrichting toegelaten mogen worden en de inrichting om uiterlijk 04.00 uur moet sluiten.

Voor eetgelegenheden waar geen alcohol wordt geschonken (de 'droge horeca') geldt ook dat ze tot 04.00 uur geopend mogen zijn als ze deelnemen aan het convenant. Na 02.00 uur mag er nog wél publiek toegelaten worden.

U kunt het deelnameformulier downloaden bij de aanvraag van een permanente ontheffing van de sluitingstijden. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier voegt u vervolgens toe aan uw aanvraag.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Horeca'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen ontheffing sluitingstijden