Ontheffing sluitingstijden horeca

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een permanente of incidentele ontheffing van de sluitingstijden aanvragen.

Sluitingstijden

Alle horecagelegenheden in de gemeente Winterswijk moeten gesloten zijn tussen 02.00 en 06.00 uur. U kunt een ontheffing van deze sluitingstijd aanvragen.

Incidentele of permanente ontheffing

Een ontheffing kan incidenteel of permanent worden verleend.

Incidentele ontheffing

Als sprake is van een bijzondere omstandigheid, kan een incidentele ontheffing worden verleend. Deze ontheffing kan individueel of collectief (voor meerdere horecabedrijven) worden verleend.

Permanente ontheffing

Een horecabedrijf komt in aanmerking voor een permanente ontheffing als het deelneemt aan het convenant Veilig uitgaan.

Dit convenant bevat een groot aantal afspraken tussen de gemeente, politie en de horeca om het veilig uitgaan te bevorderen, overlast te voorkomen en overmatig alcoholgebruik door jongeren te bestrijden. Deelnemers aan dit horeca-convenant stemmen in met deze afspraken en komen in dat geval in aanmerking voor een ontheffing van de sluitingstijden volgens het systeem van glijdende sluitingstijden. Deze glijdende sluitingstijden houden in dat vanaf 02.00 uur geen bezoekers meer tot de horeca-inrichting toegelaten mogen worden en de inrichting om uiterlijk 04.00 uur moet sluiten.

Voor eetgelegenheden waar geen alcohol wordt geschonken (de 'droge horeca') geldt ook dat ze tot 04.00 uur geopend mogen zijn als ze deelnemen an het convenant. Na 02.00 uur mag er nog wél publiek toegelaten worden.

Aanvragen ontheffing

Om voor een (permanente) ontheffing van de sluitingstijden in aanmerking te komen, moet u zich eerst aanmelden als deelnemer van het horeca-convenant. Vervolgens kunt u een aanvraag om ontheffing van de sluitingstijden indienen.

Download het 'Ondertekendocument horeca-convenant' (pdf, 322 KB) en stuur het volledig ingevuld en ondertekend per e-mail (ingescand) naar gemeente@winterswijk.nl of per post op naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Incidentele ontheffing sluitingstijden

U kunt ook incidenteel ontheffing van de sluitingstijden aanvragen. Er moet dan wel sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, festiviteit of gebeurtenis die aanleiding is om van de vaste sluitingstijden af te wijken.  

Aanvragen

Voor het aanvragen van de Incidentele ontheffing kunt u gebruik van het digitale aanvraagformulier “Aanvraag ontheffing sluitingstijden”.