Speelautomaten in de horeca

Wel of geen vergunning nodig?

We maken onderscheid tussen twee soorten speelautomaten in de horeca. Voor de ene soort heeft u wel een vergunning nodig, voor de andere soort niet.

Soort speelautomaat

Vergunning nodig?

Behendigheidsautomaat (zoals een flipperkast)

Nee

Kansspelautomaat Ja

 

Alleen cafés, bars en  restaurants kunnen een vergunning aanvragen

Dit zijn volgens de wet namelijk hoogdrempelige horeca.

Alleen hoogdrempelige horecabedrijven komen voor een vergunning in aanmerking. Zij mogen maximaal 2 kansspelautomaten plaatsen.

Om als hoogdrempelig horecabedrijf te worden aangemerkt moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • het horecabedrijf is in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning;
  • het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf d.w.z. dat in het bedrijf geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend zoals biljarten of darten;
  • de activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder.

Vergunning aanvragen voor een kansspelautomaat

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Horeca'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen vergunning speelautomaten plaatsen

Geldigheid van een vergunning

Een aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat is één (kalender-)jaar geldig. Een vergunning kan ook voor meerdere jaren worden aangevraagd maar dan betaalt u ook een hoger bedrag aan legeskosten.

Snackbars, kantines en lunchrooms mogen alleen behendigheidsautomaten opstellen

Dit zijn voor de wet laagdrempelige horecabedrijven. Zij krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten.

Wat zijn de kosten?

De leges (kosten) voor een vergunning voor de aanwezigheid van een kansspelautomaat zijn:

  • voor een kalenderjaar voor één kansspelautomaat: € 56,50
  • voor een kalenderjaar voor twee kansspelautomaten: € 56,50 + € 34,00