Speelautomaten plaatsen

Wilt u speelautomaten in uw horecagelegenheid plaatsen? Gaat het hierbij om een gokautomaat? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Voor behendigheidsautomaten (zoals bijvoorbeeld een flipperkast) heeft u geen vergunning nodig.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Horeca'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Online aanvragen vergunning speelautomaten plaatsen

Een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten is één kalenderjaar (januari tot en met december) geldig. U vraagt daarom ieder jaar, steeds vóór 1 januari, opnieuw vergunning aan.

Kosten

De leges voor een vergunning voor de aanwezigheid van kansspelautomaat zijn:

  • voor een periode van twaalf maanden voor 1 kansspelautomaat € 56,50
  • voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten: € 56,50 en
  • voor iedere volgende kansspelautomaat: € 34,00

Voorwaarden

Hoogdrempelige en laagdrempelige horecabedrijven

Voor het toekennen van de vergunning maakt de wet een onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige horecabedrijven.  

Alleen in hoogdrempelige horecabedrijven mogen kansspelautomaten worden opgesteld tot een maximum van 2.

Hoogdrempelige horecabedrijven

Hoogdrempelige horecabedrijven (zoals cafés, bars, restaurants en nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 2 kansspelautomaten. Om als hoogdrempelig horecabedrijf te worden aangemerkt gelden de volgende voorwaarden:

  • het horecabedrijf is in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning;
  • het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf d.w.z. dat in het bedrijf geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend;
  • de activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder.

Laagdrempelige horecabedrijven

Laagdrempelige horecabedrijven (zoals snackbars, kantines en lunchrooms) zijn bedrijven die niet aan de eisen voor hoogdrempeligheid voldoen. Laagdrempelige horecabedrijven krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten en mogen alleen behendigheidsautomaten opstellen. Hiervoor is geen vergunning nodig.