Marktvergunning - standplaats voor de warenmarkt aanvragen

Wilt u een standplaats op de warenmarkt innemen? Dan hebt u een marktvergunning nodig. Deze vraagt u schriftelijk aan.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Standplaats of marktstandplaats'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen standplaats weekmarkt

Bij de aanvraag levert u de volgende gegevens aan:

  • kopie inschrijving Kamer van Koophandel;
  • kopie geldig legitimatiebewijs.

Kosten

Neemt u contact op met de gemeente over de precieze kosten.

Voorwaarden

  • De marktvergunning is persoonsgebonden. U kunt niet de vergunning van iemand anders overnemen en u bent verplicht zelf de standplaats in te nemen.
  • U bent als standplaatshouder verplicht uw standplaats vrijwel elke week d.w.z. tenminste 10 van de 13 weken per kwartaal in te nemen.
  • U moet als standplaatshouder een aantal regels ten behoeve van een goed en ordelijke verloop van de markt naleven. U kunt deze regels nalezen in de Marktverordening.

Brancheverdeling

Om tot een evenwichtige verdeling van het aantal standplaatsen per artikelbranche te komen is voor verschillende branches een maximum aantal standplaatsen vastgesteld.

Om voor een (vaste) standplaats in aanmerking te komen, kan het zijn dat u vanwege deze brancheverdeling eerst op de wachtlijst voor de betreffende marktdag wordt geplaatst. Dit geldt vooral voor standplaatsen op de zaterdagmarkt.

Ook bij de toewijzing van losse standplaatsen wordt rekening gehouden met de brancheverdeling. Om voor een losse standplaats  of standwerkersplaats in aanmerking te komen, moet u zich voor aanvang van de markt melden bij de marktmeester. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie, enzovoort.

Dagen en tijden warenmarkt

De warenmarkt in Winterswijk vindt plaats op:

  • woensdag, van 9.00 tot 13.00 uur, en
  • zaterdag, van 9.00 tot 17.00 uur (in de wintermaanden tot 16.00 uur)