Reclame-uitingen plaatsen (Omgevingsvergunning)

Wilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

U kunt via de ‘vergunningcheck’ op het omgevingsloket uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. U logt hiervoor in met DigiD. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Als de reclame of aankondiging tijdelijk is, moet u een APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening-vergunning) aanvragen.

Kosten

Het tarief voor een omgevingsvergunning voor handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats is  € 75,75.

Voorwaarden

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor alle vormen van handelsreclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Onder handelsreclame wordt verstaan elke openbare aanprijzing van goederen of diensten waarmee een commercieel belang wordt gediend.

Reclame is alleen toegestaan aan of op het terrein van het betreffende bedrijfspand. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Reclameborden op andere locaties (behalve op sportvelden) zijn in principe niet toegestaan.

De reclame moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand en mag geen hinder (bijvoorbeeld verkeershinder) of overlast voor de omgeving veroorzaken. 

Verwijsborden buitengebied en industrieterrein

Bedrijven in het buitengebied kunnen de gemeente vragen om enkele verwijsborden te plaatsen. In het kader van het reclamebeleid is gekozen voor een uniform verwijssysteem ten behoeve van bedrijven in het buitengebied. Hetzelfde geldt voor de bewegwijzering van bedrijven op het industrieterrein.

Eigen verwijsborden zijn niet toegestaan.

Driehoeksborden of sandwichborden

Voorwaarden

Het plaatsen van driehoeksborden of sandwichborden wordt alleen (met vergunning) toegestaan ten behoeve van de volgende niet-commerciële evenementen:

  • sportevenementen,
  • evenementen met een sociaal-cultureel karakter,
  • evenementen die door een collectief van ondernemers georganiseerd worden die binnen de gemeente Winterswijk plaatsvinden.

Evenementborden

De plaatsing van eigen evenementborden langs de openbare weg is niet toegestaan. Er zijn in Winterswijk 6 vaste locaties aangewezen waar grote banners voor grootschalige (niet-commerciële) evenementen in de gemeente opgehangen mogen worden. Bij het indienen van de vergunningsaanvraag voor het evenement kan ook hiervoor vergunning worden aangevraagd.

Ook kunt u uw evenement vermelden op de 4 infozuilen langs de rondwegen rondom Winterswijk. Dit is gratis en kan alleen voor niet-commerciële evenementen in de gemeente Winterswijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de stichting Winterswijk Marketing (100% Winterswijk/VVV Winterswijk), Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1, 7101 DD Winterswijk, tel. (0543) 745 092 of info@100procentwinterswijk.nl.