Gladheidbestrijding

De gemeente zorgt er bij sneeuwval, ijzel en opvriezing van natte weggedeelten voor dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdens winterse omstandigheden kunnen gevaarlijke situaties op de weg ontstaan als gevolg van gladheid door bevriezing van een nat wegdek, sneeuwval, enzocoort. Door het strooien van zout en de sneeuw van de weg te schuiven, stellen wij alles in het werk om deze situaties te voorkomen of te bestrijden. De gladheid wordt zoveel mogelijk preventief bestreden. Enkele uren voordat er gladheid verwacht wordt, kunnen de strooiers al de weg op. ROVA verzorgt de uitvoering van de gladheidbestrijding in opdracht van de gemeente Winterswijk. Zij zorgen voor de inzet van voldoende mensen en materieel en beheren ook de zoutvoorraad.

Niet overal wordt gestrooid

Vanwege de kosten en het sparen van het milieu hebben we ons wegennet onderverdeeld in hoofdroutes en secundaire routes Er wordt niet overal gestrooid, maar de routes zijn zo ingedeeld dat een gestrooide weg dicht in de buurt is. De hoofdroutes worden altijd gestrooid als gladheid optreedt of als gladheid voorspeld wordt. Druk bereden wegen, ontsluitingswegen van de hulpdiensten, het ziekenhuis, scholen, winkelgebied en het industrieterrein maar ook de belangrijkste fietspaden maken onderdeel uit van deze route. In het buitengebied worden als eerste de doorgaande wegen gestrooid en vandaar uit de wegen naar de woonkernen en de scholen in de buurtschappen. Blijft de gladheid aanhouden (sneeuw en ijzel), dan wordt ook de twede route gestrooid. Dat is een uitbreiding van de routes met straten in woonwijken, of in het buitengebied van wegen die minder verkeersaanbod hebben. Welke straten of wegen deel uit maken van de hoofdroutes leest u hier overzicht strooiroute straten binnen de kom (pdf 224 kB) en overzicht strooiroute wegen buiten de kom (193 kB).

Wanneer wordt er gestrooid?

Er wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid. Enkele uren voordat er gladheid verwacht wordt, kan er begonnen worden.  Daarom proberen we om zoveel mogelijk aan het begin van de avond of in de vroege ochtend te strooien. Hiervan kan worden afgeweken wanneer er sprake is van sneeuwval of ijzel. De strooiacties zijn afgestemd op de buurtgemeenten en de provincie. Als er weinig verkeer op de weg is, doet het zout veel minder zijn werk. Bij erg lage temperaturen is de werking van het zout nihil en is strooien van zout niet zinvol.

Wees voorzichtig als u de weg opgaat

We begrijpen dat het lastig is als de weg voor uw deur glad is. Wij doen echter ons uiterste best de belangrijkste routes begaanbaar te houden. Waar niet gestrooid is, vragen wij mensen voorzichtig te zijn en zoveel mogelijk de voetpaden voor hun deur schoon te maken. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen de overlast door gladheid te beperken.