Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u de tijdelijke verkeersmaatregelen in onze gemeente.

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Sieverdinkweg-Sikkinkweg

Vanaf 20 oktober tot en met 3 november is de kruising Sieverdinkweg – Sikkinkweg voor al het verkeer afgesloten. Er zijn herstelwerkzaamheden aan de bestrating. Het verkeer wordt omgeleid.

Binnenboomweg

In verband met groot onderhoud aan de Binnenboomweg in Miste wordt voorafgaand diverse werkzaamheden uitgevoerd. Vitens start vanaf week 45 met het vervangen van de waterleiding langs de gehele Binnenboomweg. In week 43 begint vanwege deze vervanging het frezen en zagen van het asfalt. En met het kappen van bomen die zich in de nabijheid van de waterleiding bevinden. Doordat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd blijven percelen van aanwonenden en bedrijven tijdens de voorbereidende fase zo goed mogelijk bereikbaar.

Lopende maatregelen

Vrijheidspark

In verband met het verkeersluw maken van het Vrijheidspark zijn de volgende maatregelen vanaf donderdag 29 juli van kracht:

  • Geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen tussen de Torenstraat en Wierengastraat;
  • Eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-) fietsers op het gedeelte Jeugdkerkstraat tussen de  Schoolstraat en inrit oude ING;
  • Eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-) fietsers op het gedeelte Schoolstraat tussen de Wierengastraat en Jeugdkerkstraat;
  • Tijdens afsluiting van de Torenstraat, de Burgemeester Bosmastraat aanmerken als doodlopende weg met uitzondering van (brom-) fietsers ter hoogte van de Wilhelminastraat. Parkeerplaatsen Raadhuis, Rabobank en stad Munster zijn bereikbaar.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is het niet toegestaan te fietsen tot 31 oktober op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en dameskleding De Duif Mode.

Roelvinkstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Roelvinkstraat van maandag 4 oktober tot en met 19 november afgesloten voor al het verkeer.

Adamskampweg

In verband met werkzaamheden is de Adamskampweg afgesloten tot en met dinsdag 30 november. Aanwonenden zijn bereikbaar via de Vosseveldseweg. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding van kracht.

Greversweg

Vanaf vrijdag 8 oktober wordt de overgang Greversweg definitief afgesloten voor alle verkeer.

 

 

 

 

 

 

.