Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u de tijdelijke verkeersmaatregelen in onze gemeente.

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Corleseweg

In verband met het maaien van sloten wordt in de Corleseweg tussen de Rotonde en Goordiek gefaseerd een wegversmalling ingesteld tussen maandag 30 november en vrijdag 4 december. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Lopende maatregelen

Beerninkweg

In verband met het opnieuw aanbrengen van bermverharding op delen van de Beerninkweg is deze weg van 30 november tot en met 11 december afgesloten voor landbouw- en vrachtverkeer. Op dinsdag 1 en woensdag 2 december is de weg voor alle verkeer gesloten. Met borden wordt een omleidingsroute aangegeven, waarbij tijdelijk eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op de Goorweg Winterswijk Meddo en de Oosterholtweg in Oost Gelre.

Torenstraat

Tot en met donderdag 31 december 2020 is de Torenstraat in verband met de warenmarkt op woensdag en zaterdag afgesloten voor al het verkeer. We maken u er op attent dat er een wegsleepregeling geldt.

Jonendwarsstraat

In verband met werkzaamheden is het eenrichtingsverkeer op de Jonendwarsstraat tot en met donderdag 31 december tijdelijk omgedraaid. De verplichte rijrichting is dan Schoolstraat naar de Tuinstraat.

Beukenhorstweg

In verband met de werkzaamheden aan het Vrijheidspark wordt het eenrichtingsverkeer op de Beukenhorstweg tot en met 31 december omgedraaid. De verplichte rijrichting is van de Burgemeester Bosmanstraat naar de Gasthuisstraat.

Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein

In verband met de aanleg van het Vrijheidspark fase 3 zijn de Wierengastraat, Balinkesstraat en Mevr. Kuipers-Rietbergplein tot en met 31 december afgesloten voor al het verkeer.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat is het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

Boterstraat

Tijdelijke verplichte rijrichting linksaf de Gasthuisstraat ingesteld voor vrachtverkeer. Deze maatregel geldt tot nadere berichtgeving.

Schoolstraat

In verband met herinrichting is de Schoolstraat afgesloten. Omleiding door Gasthuisstraat.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

.