Vluchtelingenpaspoort

U kunt als erkende vluchteling een vluchtelingenpaspoort aanvragen. U betaalt het paspoort bij de aanvraag. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort maakt u een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543. Online een afspraak maken voor de afspraak van een vreemdelingenpaspoort is niet mogelijk.

Please make an appointment to apply for a passport by calling (0543) 543 543.

Meenemen

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn.
 • Uw verblijfsvergunning, type III of IV.
 • Een recente pasfoto (goedgelijkend en maximaal zes maanden oud op het moment van de aanvraag). De pasfoto moet voldoen aan een aantal eisen.
 • U betaalt het paspoort direct bij de aanvraag. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Aanvullend voor kinderen tot 18 jaar:

 • Een ingevulde en ondertekende Verklaring toestemming reisdocument minderjarige (pdf, 612 KB). Dit is een schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.
 • Een origineel of kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft.
 • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag van hun paspoort.

Voorwaarden

Om een vluchtelingenpaspoort aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Nederland en bent ingeschreven bij een gemeente.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document.
 • U bent door de vreemdelingendienst erkend of toegelaten als vluchteling (A-status) en u bent niet als zodanig tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegelaten.
 • Uw identiteit en nationaliteit staan vast.

Kosten

Een vluchtelingenpaspoort kost € 57,00.

Pinnen Ja Graag

Afhalen

 • U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vluchtelingenpaspoort.
 • Kinderen moeten mee bij het aanvragen en ophalen van hun paspoort.
 • Na 6 werkdagen kunt u het paspoort ophalen op het gemeentekantoor. Maakt u voor het afhalen online een afspraak.
 • Neemt u het afhaalbewijs mee en het eventueel nog in te leveren oude reisdocument.

Geldigheid

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Vermelden naam partner op paspoort

U kunt de naam van uw partner vermelden op uw paspoort als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.