Vaststelling project- of activiteitensubsidie aanvragen

Aanvragen vaststelling subsidie

Wat stuurt u mee met de aanvraag?

  • Financieel verslag van het jaar of projectperiode waarover u vaststelling aanvraagt met toelichting.
  • Activiteitenverslag van het jaar of de projectperiode waarover u vaststelling aanvraagt. Als het gaat over het vaststellen van projectsubsidie dan moet het activiteitenverslag gaan over de projectperiode.

Regels aanvragen project- of activiteitensubsidie

De regels voor het aanvragen van een projectsubsidie kunt u nalezen in de Algemene subsidieverordening gemeente Winterswijk 2017 en in de Nadere regels subsidie Winterswijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente: