Kandidaatstelling

Politieke partijen die mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 moeten een lijst aanleveren met kandidaten.

Op maandag 1 februari 2021 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Op deze dag kunnen bij het centraal stembureau (de Kiesraad) van 09.00 tot 17.00 uur kandidatenlijsten worden ingeleverd. De Kiesraad is gevestigd in de Zurichtoren, Muzenstraat 85, 2511 WB in Den Haag.

De formulieren zijn te downloaden via de website van de Kiesraad. Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van de kandidatenlijst en de overige formulieren daarbij gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor het inleveren van kandidatenlijsten kunt u terecht bij de Kiesraad, telefoon (070) 426 73 29 of via e-mail informatiepunt@kiesraad.nl.