Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op 2 manieren: via de achterkant van uw stem(plus)pas of via een schriftelijke volmacht.

Via de achterkant van uw stem(plus)pas

U kunt een ander voor u laten stemmen door de achterzijde van de stempas in te vullen. De gemachtigde moet zelf ook in de gemeente Winterswijk mogen stemmen.

  • U vult de achterzijde van uw stem(plus)pas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
  • U en de persoon die u machtigt (de gemachtigde) moeten beide ondertekenen.
  • De gemachtigde vult naam, adres en woonplaats in.
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien van de volmachtgever. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

Stemt de persoon die u wilt machtigen niet in de gemeente Winterswijk? Of heeft u uw stem(plus)pas nog niet ontvangen? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven.

U en uw gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. U kunt het volmachtformulier (pdf, 146 KB) ook downloaden, invullen en mailen naar verkiezingen@winterswijk.nl. Of u stuurt het formulier op naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

De schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien.

Intrekken schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Hierdoor kan de volmachtgever niet meer stemmen of een nieuwe (vervangende) stempas aanvragen.

Voor- en achterkant schriftelijk volmachtbewijs

Volmachtbewijs voorkant Volmachtbewijs achterkant

(Klik op de afbeeldingen voor een vergroting)