Omgevingsvergunning

Wilt u gaan bouwen, verbouwen, slopen of bijvoorbeeld een inrit aanleggen? Via de vergunningscheck bij het Omgevingsloket ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is. Een melding is in principe mogelijk voor bijvoorbeeld sloop of brandveilig gebruik).

Doe de vergunningscheck

Met de omgevingsvergunning kunt u één vergunning aanvragen voor verschillende samenhangende activiteiten. U wilt bijvoorbeeld een schuur slopen en een garage bouwen? Dan vraagt u één omgevingsvergunning voor de twee activiteiten 'slopen' en 'bouwen'.

Soorten omgevingsvergunningen

Op de pagina 'Overzicht vergunningen'  vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning nodig kunt hebben.

Wel of geen vergunning nodig?

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Via de vergunningcheck bij het Omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft, of dat een melding voldoende is.

Brochures over vergunningsvrij bouwen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen omgevingsvergunning of melding doen

  • Een omgevingsvergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket. U kunt hier ook zien of u voor verschillende activiteiten tegelijk een vergunning moet aanvragen.
  • Een melding kunt u ook het Omgevingsloket doen.

Hiervoor heeft u DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf) nodig.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt van welke instantie u antwoord krijgt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Vooradvies aanvragen

Als u wilt weten of uw plan haalbaar is voordat u een definitieve aanvraag indient, kunt u een vooradvies aanvragen.

U kunt de aanvraag in concept indienen via het Omgevingsloket.

De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan een welstandscommissie. De welstandscommissie toetst het bouwplan op basis van de Welstandsnota. De gemeente neemt na het indienen van de conceptaanvraag contact met u op.

Een vooradvies heeft geen juridische status en is (behalve voor het onderdeel welstandsadvies) niet openbaar.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de aangevraagde activiteit(en):

  • Een vast bedrag (bijvoorbeeld omgevingsvergunning kap)
  • Een variabel bedrag (bijvoorbeeld omgevingsvergunning bouw). Deze kosten zijn afhankelijk zijn van de bouwkosten.

De kosten voor een (omgevings)vergunning kunt u vinden in de Legesverordening 2022.

Hoe verloopt de procedure?

Er zijn twee voorbereidingsprocedures (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag):

  • Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken. De procedure kan met 6 weken worden verlengd.
  • Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden. De procedure kan met 6 weken worden verlengd.

Tijdens de behandeling kan blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Daarover ontvangt u dan bericht.

Meer informatie