Overzicht vergunningen

Overzicht van verschillende soorten (omgevings)vergunningen

U vindt hier een overzicht van de verschillende soorten omgevingsvergunningen die u nodig kunt hebben als u gaat bouwen of verbouwen.

Bouwen

Voor grotere bouwwerkzaamheden heeft u vaak een omgevingsvergunning bouwen nodig. Vroeger heette dit een bouwvergunning.

U vraagt de omgevingsvergunning bouwen aan bij het Omgevingsloket.

Afwijking bestemmingsplan/strijdig gebruik

Is uw bouwplan in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan door de omvang van uw bouwplan of door een strijdig gebruik? Dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor afwijking van de voorschriften van het bestemmingsplan.

Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning Sloop aanvragen.

Meer informatie vindt u op de pagina Slopen.

Aanleggen uitrit bij woning of bedrijf

Wilt u een uitrit (inrit) bij uw woning of uw bedrijf aanleggen? Een vergunning is niet meer nodig maar u moet zich nog wel houden aan een aantal algemene voorschriften. Daarnaast kan is het in sommige gevallen nodig om het trottoir te verlagen of moet er een lantaarnpaal of verkeersbord worden verplaatst. In die gevallen heeft u toch de medewerking van de gemeente nodig en zult u hiervoor een verzoek moeten indienen.

Meer informatie vindt u op de pagina Uitrit (bij woning of bedrijf).

Asbest verwijderen

Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding Asbest indienen. Ook moet u een melding doen als bij de werkzaamheden meer dan 10 m3 bouw- en sloopafval vrijkomt. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Meer informatie vindt u op de pagina Asbest verwijderen.

Monument

Voor het verbouwen, herstellen of aanpassen van een monument hebt u een omgevingsvergunning Monument nodig. Dat geldt voor gemeentelijke en rijksmonumenten.

Meer informatie vindt u op de pagina Verbouwen Monument.

Kappen van bomen

Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien? Dan moet u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning Bomen kappen aanvragen. Vroeger heette deze vergunning een kapvergunning.

Meer informatie vindt u op de pagina Bomen kappen.

Brandveiligheid gebouw

Beheert u een bedrijf of instelling , instelling of groepsaccommodatie of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken. Afhankelijk van de aard van het gebruik moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms kunt u volstaan met een melding.

Meer informatie vindt u op de pagina Brandveiligheid gebouw.

Gebruiksvergunning brandveilig gebruik

Wanneer u gebruik maakt van een tent of een tijdelijk bouwsel waarin zich meer dan 100 personen tegelijkertijd bevinden, dan heeft u een tijdelijke vergunning Brandveilig gebruik nodig.

Meer informatie vindt u op de pagina Gebruiksmelding brandveilig gebruik.

Melding bodemsanering

Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik. U moet daarvoor een melding doen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Deze melding bodemsanering kunt u doen via de website van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Melding milieu

Soms heeft u helemaal geen vergunning nodig of hoeft u slechts een melding te doen. Een melding milieu kunt u doen via de website Activiteiten internet module.

Reclame-uitingen plaatsen

Wilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen? Dan heeft u in veel gevallen een Omgevingsvergunning Reclame nodig.

Meer informatie vindt u op de pagina Reclame-uitingen plaatsen.

Plaatsing tijdelijke voorwerpen op openbare weg

Wilt u een voorwerp op de openbare weg plaatsen of de openbare weg gebruiken voor andere doeleinden dan het normale verkeersgebruik? Bijvoorbeeld het inrichten van een terras of het plaatsen van reclameborden (stoepborden), een bouwsteiger of een container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan heeft u hiervoor in de meeste gevallen een vergunning nodig.

Meer informatie vindt u op de pagina Gebruik openbare grond/voorwerpen plaatsen op openbare grond.