Rioolaansluiting aanvragen

Voor het aansluiten van uw huisaansluiting op de gemeentelijke riolering is toestemming van de gemeente nodig. De gemeente bepaalt in overleg met u hoe uw leiding het best aangesloten kan worden.

De gemeente legt een zogenaamde 'uitlegger' aan als zij toestemming heeft gegeven. Vaak zijn dit twee leidingen (afval- en regenwater) vanaf het hoofdriool naar uw perceelgrens. In het buitengebied kan een pompput voor afvalwater nodig zijn. Na de aanleg kunt u zelf aansluiten op deze uitleggers.

Om een rioolaansluiting aan te vragen gebruikt u het online formulier Aanvraag Rioolaansluiting.

Als u toestemming hebt van de gemeente en u heeft de verschuldigde leges en kosten van de aanleg van de rioolaansluiting betaald, start de gemeente binnen twee weken met de werkzaamheden.

Kosten

De gemeente legt de uitlegger aan op uw kosten. Deze kosten worden bepaald op basis van de werkelijk door de gemeente te maken kosten. Voor het gebruik van de rioolaansluiting betaalt u rioolheffing.

Scheiden van afvalwater en regenwater

Op uw eigen perceel moet u zelf zorgen dat afvalwater en regenwater van elkaar gescheiden worden:

  • Afvalwater moet worden aangesloten op de riolering.
  • Regenwater moet geïnfiltreerd worden in de bodem of geloosd worden op een sloot of hemelwaterriool. Bij lozing op een sloot is een watervergunning nodig.

Een watervergunning vraagt u online aan bij het Omgevingsloket Online.

Drainagewater en bronneringswater

Drainage- en bronneringswater moeten altijd op een sloot worden aangesloten.

Bedrijfsafvalwater

Bij lozing van bedrijfsafvalwater kunnen extra eisen zijn in het kader van het Activiteitenbesluit.