Verbouwen monument

Als u een beschermd monument wilt verbouwen, herstellen of aanpassen dan heeft u misschien een vergunning nodig.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat kan alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert, bijvoorbeeld:

  • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur,
  • het vervangen van kapotte ruiten door hetzelfde type glas,
  • het doen van kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit soms zonder vergunning, bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond.

Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Dan heeft u hiervoor meestal geen vergunning nodig.

Voor grotere reparaties heeft u wel een vergunning nodig.

Monument of niet?

De gemeente houdt een lijst bij van alle monumenten. Vaak kunt u ook in het koopcontract van uw pand zien of het een monument is. Meestal bent u door de makelaar of de notaris van de monumentenstatus op de hoogte gesteld.

Er zijn 2 categorieën monumenten:

Voor beide vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wel zijn er verschillen tussen de procedures. Dat geldt met name voor de doorlooptijd.

Aanvraag

De aanvraag lijkt op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Kijk daarvoor op de pagina Omgevingsvergunning. Stuur dezelfde stukken mee. Daarnaast kan om de volgende informatie gevraagd worden:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek

U moet tekeningen meeleveren van hoe het er nu uit ziet en van wat u van plan bent. Dat is nodig voor de toetsing.

Kosten

Omgevingsvergunning rijksmonument of gemeentelijk monument: € 122,00.

Afspraak maken

U kunt het beste vóór uw aanvraag eerst een afspraak maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Die komt meestal het pand bekijken en uitleggen hoe de procedure in elkaar zit. Ook geeft de medewerker duidelijk aan welke wijziging van uw monument wel en niet haalbaar is.

Als u wilt weten of uw plan haalbaar is voordat u een definitieve aanvraag indient, kunt u ook een schriftelijk vooradvies aanvragen. U kunt de aanvraag in concept indienen via het Omgevingsloket. De gemeente legt het voor aan de monumentencommissie. De gemeente neemt na het indienen van de conceptaanvraag contact met u op.

Een vooradvies heeft geen juridische status.

Voorwaarden

U heeft een vergunning voor een monument nodig als:

  • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument;
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen.

Als u een grote verbouwing aan uw monument doet, wordt voor de omgevingsvergunning voor een rijksmonument de uitgebreide procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is 6 maanden. Voor alle andere wijzigingen wordt de reguliere procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is 8 weken. De termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.