Bodycams bij team Handhaving

In Winterswijk kunt u boa’s tegenkomen die zijn uitgerust met een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera die op het uniform gedragen wordt. Onze boa’s kunnen deze camera’s inzetten als zij te maken krijgen met onveilige situaties. Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

Waarom worden bodycams ingezet?

Boa’s hebben regelmatig te maken met onveilige situaties, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor de boa’s en de mensen die in de buurt zijn. De bodycams worden gebruikt om te zorgen dat onze boa’s  zo veilig en goed mogelijk hun werk kunnen doen.

Is het gebruik van bodycams wettelijk toegestaan?

Ja. De gemeente Winterswijk zet de bodycam in om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Dit is een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals omschreven in artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente zet de bodycams niet in vanuit haar publieke taak als overheid, maar vanuit haar privaatrechtelijke taak als werkgever om de veiligheid van haar werknemers te vergroten.

Wanneer worden er opnames gemaakt?

Een boa mag de camera aanzetten als hij/zij zich onveilig voelt of wanneer een situatie dreigt te escaleren. Alle incidenten die (mogelijk) escaleren mogen gefilmd worden met de bodycam. De bodycam wordt altijd openlijk en duidelijk gedragen en het is duidelijk zichtbaar wanneer er een opname wordt gemaakt. Tevens zal de handhaver, mits dit mogelijk is, eerst waarschuwen voordat hij de bodycam daadwerkelijk laat opnemen.

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?

Nee, een boa is bevoegd om zelf te bepalen wat hij of zij wil opnemen. Daar is dus geen toestemming voor nodig van de personen die in beeld komen.

Kan ik de beelden die van mij gemaakt zijn bekijken?

Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, dan mag u opnames die van u zijn gemaakt bekijken. Dit heet het recht op inzage.

U kunt online (met DigiD) een verzoek tot inzage doen.

Ook kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doet. Een verzoek moet het volgende bevatten:

  • Een naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres van de aanvrager;
  • Een aantoonbaar belang voor het uitkijken van de beelden;
  • Datum, plaats, tijdstip waarop de beelden zijn opgenomen.

U kunt het verzoek tot inzage per post sturen naar naar:
Gemeente Winterswijk
t.a.v. Beheerder bodycam
Postbus 101, 7100AC  Winterswijk

of via e-mail naar:
bodycam@winterswijk.nl

In beginsel doet u een verzoek tot inzage zo veel mogelijk digitaal of schriftelijk. Als u er op deze manier niet uitkomt, kunt u een afspraak maken om op het gemeentekantoor (Stationsstraat 25) het verzoek tot inzage in te dienen.

U dient zich in alle gevallen te identificeren. Het identificeren van de verzoeker wordt door de daartoe aangewezen beheerder/functionaris uitgevoerd.

Kan de politie of het Openbaar Ministerie de opnames gebruiken?

Ja, dat kan wanneer er een opname is gemaakt van een strafbaar feit. In dit geval kan de politie of het Openbaar Ministerie deze beelden opvragen voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Hoe worden de opnames beveiligd?

De gemeente Winterswijk gaat zorgvuldig met de opnames om. We houden ons aan de regels voor persoonsgegevens en respecteren de privacy van onze inwoners. De beelden worden opgeslagen op een beveiligde server, waar een zeer beperkt aantal mensen toegang tot hebben.

Hoe lang worden de opnames bewaard?

De opnames worden na 10 dagen automatisch verwijderd. Behalve als er een juridische reden is om de opnames langer te bewaren. De opnames mogen alleen worden gebruikt bij een verzoek tot inzage en door de boa’s om hun eigen handelen te evalueren. Het Openbaar Ministerie mag de opnames opvragen voor strafrechtelijk onderzoek.