Melden rookoverlast bij gemeente

Houtrook zorgt steeds vaker voor problemen, maar gemeenten kunnen er weinig tegen doen. Vooral omdat er weinig regels zijn die het stookgedrag van mensen aan banden leggen. Het Platform Houtrook en Gezondheid waarin onder andere gemeenten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn verenigd, heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de overlast van particuliere houtkachels en houtrook te verminderen. In een kamerbrief van 15 januari 2019 geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenW) haar reactie op deze aanbevelingen. Zij maakt in de brief duidelijk dat een categorisch verbod van houtstook niet aan de orde is, maar dat wel serieus ingezet moet worden op beperking van de belangrijkste gezondheidseffecten. De staatssecretaris wil gemeenten in staat stellen om overlastsituaties aan te pakken door het ontwikkelen van een algemeen meetprotocol waarmee voor de gezondheid schadelijke componenten gemeten kunnen worden. Het protocol zal naar verwachting eind 2019 door gemeenten gebruikt kunnen worden.