Verhuizen binnen of naar Winterswijk

Verhuist u binnen of naar de gemeente Winterswijk? U kunt uw verhuizing online doorgeven. Dit kan vanaf 28 dagen vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u vanuit Winterswijk naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Verhuizing online doorgeven

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het verhuisformulier downloaden (pdf, 145 KB). Vult u het formulier in en mail het samen met de bijbehorende documenten sturen naar onze emailadres gemeente@winterswijk.nl

U kunt een verhuizing ook doorgeven aan de balie van het gemeentekantoor. Maakt u hiervoor een afspraak.

Documenten voor doorgeven verhuizing

 • Geldig legitimatiebewijs (als u de verhuizing doorgeeft aan de balie)
 • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening
 • Als u bij iemand in gaat wonen: een toestemmingsformulier (pdf, 106 KB). U kunt deze verklaring op twee manieren indienen:
  • doet u de aangifte aan de balie, dan vult u het toestemmingsformulier en neemt u dit formulier mee, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene bij wie u gaat inwonen.
  • geeft u online uw verhuizing door, dan vult u het toestemmingsformulier in. U uploadt deze bij het invullen van het verhuisformulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene bij wie u gaat inwonen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar (als zij op hetzelfde adres wonen)
 • Ouder voor een inwonend kind
 • Meerderjarig kind voor ouder(s) (als zij op hetzelfde adres wonen)
 • Ouder/gezaghouder voor een minderjarig kind (als zij op hetzelfde adres wonen)
 • Curatoren voor onder curatele gestelden (hiervoor is een bewijs nodig waarop staat wie curator is)

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente. 

Briefadres

Als u geen vaste verblijfsplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u een briefadres aanvragen. U kunt uw post dan op een ander adres laten bezorgen. Het adres moet het adres van een woonhuis zijn. Neemt u voor meer informatie over een briefadres contact op met het team Burgerzaken, telefoonnummer (0543) 543 543.

Meer informatie