Verhuizen binnen of naar Winterswijk

Verhuist u binnen of naar de gemeente Winterswijk? U kunt uw verhuizing online doorgeven. Dit kan vanaf 28 dagen vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u vanuit Winterswijk naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Verhuizing binnen Winterswijk doorgeven

Verhuizing vanuit andere gemeente naar Winterswijk doorgeven

U kunt een verhuizing ook doorgeven aan de balie van het gemeentekantoor. Maakt u hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543..

Documenten voor doorgeven verhuizing

  • Geldig legitimatiebewijs (als u de verhuizing doorgeeft aan de balie)
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening
  • Als u bij iemand in gaat wonen: een toestemmingsformulier (pdf, 106 KB) met een kopie van het geldige legitimatiebewijs van degene bij wie u gaat inwonen

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar (als zij op hetzelfde adres wonen)
  • Ouder voor een inwonend kind
  • Meerderjarig kind voor ouder(s) (als zij op hetzelfde adres wonen)
  • Ouder/gezaghouder voor een minderjarig kind (als zij op hetzelfde adres wonen)
  • Curatoren voor onder curatele gestelden (hiervoor is een bewijs nodig waarop staat wie curator is)

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Briefadres

Als u geen vaste verblijfsplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u een briefadres aanvragen. U kunt uw post dan op een ander adres laten bezorgen. Het adres moet het adres van een woonhuis zijn. Neemt u voor meer informatie over een briefadres contact op met het team Burgerzaken, telefoonnummer (0543) 543 543.

Meer informatie