Overlast van bedrijven

Een milieuklacht (geluid-, geur- of stofoverlast) over een bedrijf in uw buurt kunt u melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.

Het Provincieloket registreert alle milieuklachten over bedrijven uit de Achterhoek en geeft ze voor afhandeling door aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Milieuklacht indienen

U kunt een milieuklacht telefonisch, online of per e-mail indienen bij het Provincieloket:

Afhandeling van uw klacht volgen

De afhandeling van uw klacht kunt u online volgen. Als u een klacht hebt ingediend, ontvangt u een internetlink. Via deze link kunt u precies volgen wat er met uw klacht is gedaan en welke acties er ondernomen zijn.

Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek voert de (meeste) milieutaken uit voor de lokale en provinciale overheden in de Achterhoek. Ook voor milieuklachten over bedrijven is de ODA meestal, in opdracht van de gemeente, de uitvoerende instantie. De gemeente blijft wel eindverantwoordelijk.

Klacht doorsturen

Als blijkt dat uw klacht tóch niet bij de ODA hoort, dan stuurt de ODA de klacht door naar de juiste instantie. Meestal is dit de gemeente.