Bijdrage kosten leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door een handicap? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

Kosten

De gemeente Winterswijk vraagt geen eigen bijdrage inzake het leerlingenvervoer.

Voorwaarden leerling basisschool

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te kunnen komen moet aan een aantal criteria worden voldaan. Een belangrijk criterium is de afstand tussen uw woning en de school. Woont u op minimaal 6 kilometer van de basisschool dan kunt u in principe in aanmerking komen voor (een vergoeding in het) leerlingenvervoer. Naast het afstandscriterium wordt ook gekeken of de school waar de leerling naartoe gaat de dichtstbijzijnde toegankelijke school van die richting (bijv. openbaar, protestants-christelijk of rooms-katholiek) is.

Voorwaarden leerling voortgezet onderwijs

Woont u op minimaal 6 kilometer van de school voor voortgezet onderwijs, dan kunt u in principe in aanmerking komen voor (een vergoeding in het) leerlingenvervoer.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet sprake zijn van een handicap en moet de leerling niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Aanvragen

U kunt een aanvraagformulier opvragen via telefoonnummer (0543) 543 543 of via mail gemeente@winterswijk.nl.