Peuterspeelzalen en peuteropvang

Informatie over peuterspeelzalen, Peuteropvang, voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Peuterspeelzalen

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar. Peuterspeelzalen hebben naast het bieden van de gelegenheid andere kinderen te ontmoeten en daarmee te spelen ook een pedagogische opdracht. Er wordt veel aandacht besteed aan plakken, knippen, verven en voorlezen. Peuterspeelzalen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen.
De groepen bestaan meestal uit 12 tot 18 kinderen die worden geleid door een gediplomeerd leidster. In overleg met de ouders wordt bepaald op welke ochtenden of middagen kinderen kunnen komen. Dit  hangt onder andere af van hoeveel kinderen er in de buurt gebruik willen maken van de peuterspeelzaal.

Peuteropvang

Peuteropvang is een combinatie van 2 soorten opvang; enerzijds peuterspeelzaalwerk en anderzijds kinderopvang. Kinderen tussen de 2 en vier jaar krijgen een educatief programma aangeboden ter voorbereiding op het naar school gaan en genieten daarbij mede het verzorgende aspect van de kinderopvang. Peuteropvang is er voor kinderen van ouders die beide werken en in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag,  én voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE- programma)

Op de peuterspeelzalen en de peuteropvang in Winterswijk wordt extra aandacht besteed aan voorschoolse educatie. Kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben of dreigen te krijgen komen in aanmerking voor extra activiteiten op de peuterspeelzaal. Ze kunnen de peuterspeelzaal (gratis) meer dagdelen bezoeken en krijgen extra aandacht en activiteiten aangeboden gericht op hun ontwikkeling.
Die activiteiten hebben als doel zonder, of met een zo klein mogelijke achterstand naar het basisonderwijs  te gaan.  De ontwikkeling van het kind wordt systematisch bijgehouden. Daarover wordt een verslag gemaakt dat wordt  besproken met en overgedragen aan de school waar het kind na de peuterspeelzaal heen gaat. Het doel hiervan is een  ononderbroken ontwikkelingslijn te krijgen van  het  voorschoolse- naar het vroegschoolse programma.

Peuterspeelzalen in Winterswijk-Kotten

  • Micky               

Peuteropvang in Winterswijk

  • Emmakröskes
  • De Klaproos
  • Het Klaverblad
  • Het Peuterhuis
  • Pippeloentje
  • De Speeldoos