Vrijwilligersverzekering

De gemeente Winterswijk heeft voor alle vrijwilligers in de gemeente Winterswijk een collectieve verzekering afgesloten: de VNG Vrijwilligersverzekering (in samenwerking met verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer). Dit is een aanvullende verzekering.

Basispolis en Pluspolis

U hebt de keuze uit twee verzekeringspakketten: de Basispolis en Pluspolis.

Basispolis

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Pluspolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Welke vrijwilligers vallen onder de VNG Vrijwilligerspolis?

Onder 'vrijwilliger' wordt verstaan: degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Uitgesloten zijn de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis, maar ze zijn wel meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.

Maatschappelijke stagiairs worden dikwijls gezien als “Vrijwilligers van de toekomst”. Vandaar dat de maatschappelijke stagiairs meeverzekerd zijn op de VNG Vrijwilligerspolis.

Kosten

Als u vrijwilligerswerk binnen de gemeente Winterswijk doet, bent u automatisch verzekerd. U hoeft hiervoor niets te doen.

Procedure schade indienen door vrijwilliger

 1. U controleert eerst of u de schade kunt melden bij uw eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.
  • Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar.
  • Kan dat niet? Dan meldt u de schade bij de gemeente via het schadeformulier. U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente: Gemeente Winterswijk, t.a.v. de heer R. Porskamp, Postbus: 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail gemeente@winterswijk.nl
  • Kunt u de schade melden bij de verzekeraar en blijft er vervolgens nog een restant schade over die niet door de verzekeraar vergoed wordt, dan kunt u deze restant schade alsnog melden bij de gemeente via het schadeformulier.
 2. De gemeente meldt de schade bij Centraal Beheer. Een schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schade in behandeling.
  • Na de melding neemt de schadebehandelaar (bij vragen) rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of de organisatie.
  • Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen? Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.
 3. Als de schade met de benadeelde is afgehandeld, informeert Centraal Beheer:
  • de vrijwilliger die de schade gemeld heeft;
  • de gemeente; omdat zij de VNG Vrijwilligersverzekering heeft afgesloten en de schade op die verzekering is afgehandeld.

Geen registratie nodig

Om gebruik te kunnen maken van de vrijwilligersverzekering hoeven organisaties vrijwilligers niet te registreren. Dit betekent dus ook dat vrijwilligers zich niet zelf bij de gemeente hoeven te melden. De gemeente biedt vrijwilligers en organisaties de mogelijkheid gebruik te maken van deze verzekering. zij moeten zelf nagaan of ze naast de vrijwilligersverzekering hun bestaande verzekering behouden. De gemeente geeft daarin geen advies.

Meer informatie