Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers helpen langdurig en onbetaald een naaste die hulp nodig heeft. De gemeente Winterswijk wil u als mantelzorger graag ondersteunen.

Mantelzorg en zorgverzekering

Verschillende zorgverzekeraars bieden (financiële) ondersteuning aan mantelzorgers.  Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt? Kijk dan op www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/mantelzorg.aspx

Richtlijn mantelzorgondersteuning

In de richtlijn mantlzorgondersteuning staat beschreven hoe passende ondersteuning geboden kan worden aan mantelzorgers zodat zij kunnen blijven zorgen voor hun thuiswonende familielid of andere naaste. Klilk hier voor de richtlijn.(pdf-bestand 153 kB)

Meer informatie

  • Een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander: www.mezzo.nl