Dien uw vergunningsaanvraag Volksfeest vóór 1 juni 2017 in!

Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 24 tot en met zondag 27 augustus 2017 een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor uiterlijk woensdag 31 mei 2017 een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat vergunningsaanvragen die na 31 mei worden ingediend, niet meer in behandeling worden genomen.

Het vroegtijdig indienen van deze vergunningsaanvragen is noodzakelijk in verband met een goed op elkaar afgestemde organisatie van alle activiteiten en een veilige inrichting van de openbare ruimte tijdens het Volksfeest. Ook de inzet van beveiliging wordt hierop afgestemd.  In principe is voor alle activiteiten op openbare grond een vergunning vereist. Hierbij valt te denken aan muziekoptredens, het plaatsen van een podium, een biertap, een tent (of overkapping) en/of de ingebruikname van extra terrasruimte.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

U kunt een vergunningsaanvraag indienen via het aanvraagformulier voor evenementen. Van belang is dat u een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegt. Heeft u vragen dan kunt u contact leggen met Tiemo van der Veen van het Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0543) 543 543.