Niet parkeren Markt in zomerseizoen

In het zomerseizoen (van 1 april tot 4 oktober) is de noordzijde van de Markt grotendeels gereserveerd voor terrassen. In deze periode is ook een extra fietsenstalling in gebruik. Daarnaast wordt een rijbaan vrijgehouden voor bewoners Markthoek en leveranciers van de horeca. Dit gebied kan daardoor niet meer gebruikt worden als parkeerplaats voor bezoekers van het centrum.

Omdat bezoekers die zoeken naar een parkeerplaats, veel overlast geven voor de terrassen, is de noordzijde van de Markt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit is alleen met bebording aangegeven omdat de horeca vanaf deze kant bevoorraad moet worden en de parkeergarage van de bewoners Markthoek alleen van deze zijde bereikbaar is.

Deze borden worden helaas soms genegeerd of niet gezien. Daarom vragen we nogmaals aandacht voor deze situatie. Het is niet toegestaan om in de zomermaanden aan de noordzijde van de kerk te parkeren. Om overlast te voorkomen wordt hierop actief gecontroleerd.