Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen.

Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

 

Voorletters en geslachtsnaam: 

geboortedatum:

Dhr. T. Akdemir

20-06-1982

Dhr. A. Homsi

01-06-1984

Dhr. Mohammed Abdelrasoel Fares

16-06-1988

Mw. S. Saltik

18-11-1991

Dhr. A. Tavares Lopes Da Costa

22-04-1981