Burgercheque voor vier muzikale bingo’s in Winterswijkse zorgcentra

In de openbare raadsvergadering van donderdag 23 maart kent de gemeenteraad van Winterswijk een burgercheque van 440 euro toe aan de heer P. Westera voor de organisatie van vier muzikale bingo’s in Winterswijkse zorgcentra.

In het afgelopen halfjaar ontving de werkgroep burgercheques van de raad één aanvraag voor een burgercheque. De heer Westera vroeg een bijdrage om samen met zijn dochter vier muzikale bingo’s te organiseren in vier zorgcentra in Winterswijk. Een muziekbingo koppelt de spanning van een bingo aan het gezellig samen met elkaar zingen. De ervaring leert dat dergelijke muzikale avonden door de bewoners van de zorgcentra erg worden gewaardeerd. De werkgroep burgercheques stelt de gemeenteraad voor een burgercheque van 440 euro toe te kennen aan dit initiatief.

Met het toekennen van een burgercheque laat de gemeenteraad zijn waardering blijken voor initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s). Burgercheques dragen op deze wijze een bescheiden steentje bij aan de participatiesamenleving. De gemeenteraad stelt hiervoor jaarlijks een bedrag van 7.500 euro beschikbaar. Op www.winterswijk.nl leest u hoe u een aanvraag voor een burgercheque kunt indienen en aan welke voorwaarden deze moet voldoen.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).