Installatie Joris Bengevoord op 21 april 2017

Tijdens een buitengewone openbare vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 21 april 2017 wordt de heer Joris Bengevoord geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Winterswijk. De heer Bengevoord legt daartoe de eed af in handen van de commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje.

Deze installatievergadering vindt plaats in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Vanaf 14.30 uur is de ontvangst. De vergadering begint om 15.00 uur en is omstreeks 16.00 uur afgerond. Aansluitend is er gelegenheid de heer Bengevoord en zijn partner persoonlijk te begroeten. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma

14.30 uur          Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur          Buitengewone raadsvergadering
16.00 uur          Receptie

Agenda buitengewone raadsvergadering

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Voorlezing Koninklijk Besluit
  4. Installatie van de heer B.J.J. Bengevoord door de commissaris van de Koning in Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje
  5. Toespraak door de heer H.J. Tannemaat namens de gemeenteraad
  6. Toespraak door de heer H.J.G. Gommers namens het college van burgemeester en wethouders
  7. Toespraak door mevrouw J.M.E. Traag namens de Regio Achterhoek
  8. Toespraak door de heer B. Visser, burgemeester van de gemeente Scherpenzeel en drager van de Rode Lantaarn
  9. Installatierede door de nieuwe burgemeester
  10. Sluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar griffie@winterswijk.nl. Vermeld in dit bericht met hoeveel personen u komt. Wilt u burgemeester Bengevoord toespreken dan vragen wij u dit vooraf ook via een e-mail aan ons door te geven. De maximale spreektijd is 2,5 minuut. Hiervoor  is tijdens de receptie een speciale speakers’ corner opgesteld. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met medewerkers van de griffie via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 122.