Omgekeerd inzamelen

Informatie over het omgekeerd inzamelen van afval en wat dat voor u betekent

Waarom omgekeerd inzamelen?

Het doel is om zo weinig mogelijk restafval over te houden door zoveel mogelijk herbruikbare materialen apart in te zamelen. Ons huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit materialen die we kunnen hergebruiken. Uit onderzoeksresultaten van het restafval blijkt dat er nog veel herbruikbare grondstoffen als groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic in ons afval zitten. Dit zijn waardevolle stoffen die nu nog onnodig verbrand worden

Waar kunt u uw afval kwijt?

Het restafval kunt u in de bebouwde kom in ondergrondse containers deponeren. Dit afval verzamelde u voorheen in de grijze restafvalcontainer. Plastic wordt in een container elke vier weken aan huis door ROVA ingezameld. Inwoners van het buitengebied hebben een container voor het restafval. Daarnaast hebben zij een container voor plastic verpakkingen. Alle huishoudens van Winterswijk hebben ook een container voor de inzameling van oud papier en karton (opk). De inzameling van oud papier en karton wordt ook door ROVA verzorgd.

Meer informatie