Energievisie

  • College legt Energievisie Winterswijk voor aan gemeenteraad

    01 juni 2017

    Uitgangspunt voor het college is: Winterswijk energieneutraal in 2030, zoals afgesproken in het Akkoord van Groenlo 2013. Daarbij vindt het college het belangrijk de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap te borgen en daarmee de leefbaarheid van Winterswijk. De Energievisie bevestigt de gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van de energietransitie. En maakt duidelijk welke principes het college hanteert op weg naar een energieneutraal 2030. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over de visie.

  • Proces Energievisie

    De energievisie geeft aan wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en geeft concrete acties om het doel te bereiken