Geboorteaangifte

Direct regelen

Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit is gratis.

Aangifte doen

Voor geboorteaangifte maakt u een afspraak met de ambtenaar van de Burgerlijke stand. Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het online afsprakenformulier.

De (wettelijke, juridische) vader is verplicht om de geboorte aan te geven. Als de vader ontbreekt of niet in staat is om aangifte te doen, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.

Wanneer geboorteaangifte doen?

  • Geboorte maandag - aangifte uiterlijk donderdag
  • Geboorte dinsdag - aangifte uiterlijk vrijdag
  • Geboorte woensdag - aangifte uiterlijk maandag
  • Geboorte donderdag - aangifte uiterlijk maandag
  • Geboorte vrijdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  • Geboorte zaterdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  • Geboorte zondag - aangifte uiterlijk woensdag

Eindigt de aangiftetermijn van 3 dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.