Geregistreerd partnerschap

Wilt u niet trouwen, maar bepaalde zaken wel wettelijk geregeld hebben? Dan kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap.

Meenemen

 • Beiden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Als u niet samen komt, moet u ook het legitimatiebewijs van uw partner meenemen.
 • Kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 getuigen).
 • Aanvullende persoonsgegevens van uw getuigen: straatnaam, huisnummer en woonplaats.
 • Als een van u beiden of allebei in het buitenland geboren is of in het buitenland gewoond heeft, zijn meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met de gemeente.
 • Minderjarig of onder curatele gesteld? Vergeet niet om eerst toestemming te regelen.

Kosten

De kosten voor een geregistreerd partnerschap bedragen:

 • werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: € 350,00
 • werkdagen buiten de hiervoor genoemde uren: € 700,00
 • zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur: € 700,00
 • zaterdag buiten de hiervoor genoemde uren:  € 1.400,00
 • zondag tussen 10.00 en 17.00 uur: € 800,00
 • zondag buiten de hiervoor genoemde uren genoemd  € 1.600,00

 

Ondertrouw/melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

De ondertrouw is sinds 1 september 2015 vervangen door een melding van het voorgenomen geregistreerd partnerschap. Voor het gemak blijven we het wel ondertrouw noemen.

U doet de melding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouwgemeente.

De melding doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de datum van geregistreerd partnerschap. Wacht u na de melding langer dan 1 jaar met geregistreerd partnerschap? Dan moet u opnieuw een melding doen.

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hierover bellen op (0543) 543 543.

Nadat u in uw partnerschapgemeente het voornemen heeft ingeleverd, zal de ambtenaar van de burgelijke stand daar uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen partnerschapsdag contact op met uw trouwgemeente.

Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap doen

U kunt de melding in persoon of schriftelijk doen.

Schriftelijk

Vul het formulier Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap (PDF, 243 KB) volledig in stuur deze voorzien van handtekeningen op naar de gemeente:

Vergeet u niet om kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf en de getuigen als bijlage mee te sturen.

In persoon

Om de melding van een voorgenomen partnerschap te doen, komt u naar het Gemeentekantoor. Maakt u daarvoor eerst een afspraak, via telefoonnummer (0543) 543 543 of online.
Neemt u kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf en de getuigen mee.

 

Kosteloos partnerschap sluiten

In de gemeente Winterswijk is het mogelijk om kosteloos  een partnerschap te sluiten op dinsdagmorgen om 9.00 uur en om 9.15 uur. Deze partnerschapregistratie kan alleen plaatsvinden in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 en bestaat uitsluitend uit de wettelijk voorgeschreven formaliteiten zoals:

 • het ondertekenen van de partnerschapakte door het bruidspaar en de getuigen
 • eventueel ringen wisselen
 • eventueel uitreiken van het partnerschapboekje (hiervoor wordt wel 32,50 euro in rekening gebracht)

 

Flitspartnerschap

In Winterswijk bestaat de mogelijkheid om een flitspartnerschap te sluiten. De kosten hiervoor zijn € 150,00 en moeten tijdens de voltrekking worden voldaan.

 

Verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Als 2 mensen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Tot 1 april 2014 was er een verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap bij het krijgen van kinderen. Bij een huwelijk tussen een man en een vrouw werden beide partners automatisch de ouder van het kind. Bij een geregistreerd partnerschap was dat niet zo; de man moest het kind eerst nog erkennen. Sinds 1 april 2014 hoeft dat niet meer. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder wordt nu ook automatisch de vader van het kind. Dit geldt voor kinderen die ná de registratie van het partnerschap geboren zijn.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dat kan; de ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een nieuwe akte. Maakt u hiervoor een afspraak bij de gemeente.