Bewijs van in leven zijn

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Een bewijs van in leven zijn, is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig.

Aanvragen

Het aanvragen van een bewijs van in leven zijn kunt u op 2 manieren opvragen:

  • Online via het formulier BRP. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.
  • Aan de balie van de gemeente. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.

Kosten

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor het bewijs van in leven zijn. Let op: als het bewijs van in leven zijn noodzakelijk is voor andere uitkerende instanties, dan zijn de kosten € 10,50. Een digitale aanvraag kost  € 9,--.