Gebruik andere achternaam

Bent u gehuwd (geweest) of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan kunt u bij de gemeente aangeven met welke achternaam u voortaan aangeschreven wilt worden. Het gaat hierbij niet om een wijziging van de achternaam, maar om het 'voeren' van de achternaam.

Alleen voor correspondentie van overheidsinstanties

Het gekozen naamgebruik geldt alleen voor correspondentie van overheidsinstanties. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam vermeld. Ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kan de naam worden aangevuld met die van uw (overleden) partner.
Naamsmogelijkheden

Voor de vermelding van de achternaam heeft u 4 mogelijkheden:

  •     aanschrijving alleen op eigen naam;
  •     aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner;
  •     aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam;
  •     aanschrijving alleen op de naam van de partner.

Gescheiden of weduwe

Bent u gescheiden of weduw(e)(naar)? Dan kunt u de achternaam van uw ex-partner blijven gebruiken. U mag dan niet met een ander zijn getrouwd of een partnerschap hebben geregistreerd. Deze keuze kunt altijd weer wijzigen.
Andere nationaliteiten

Naamgebruik is specifieke Nederlandse wetgeving. Voor andere nationaliteiten is naamgebruik afhankelijk van de eigen wetgeving.


Verzoek indienen

Het verzoek om een andere naam te gebruiken, dient u digitaal in via het formulier 'Gebruik andere achternaam'.
U kunt dit ook aan de balie van de gemeente regelen. U neemt dan uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee.

Verzoek van tevoren

Als u van plan bent om op korte termijn een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan kunt u het verzoek ook van tevoren doen. Het verzoek wordt dan verwerkt op de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.