Nederlandse nationaliteit

Bewijs van Nederlanderschap | Nederlander worden

  • Bewijs van Nederlanderschap

    Bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Nodig voor bijvoorbeeld verhuizing naar buitenland, trouwen of uitoefenen bepaalde beroepen

  • Nederlander worden

    U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

Uitgelicht