Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.

Kosten

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen kost € 10,50. Een aanvraag via de website van de gemeente kost € 8,00.

Aanvragen

U kunt een uittreksel BRP op 3 manieren aanvragen:

 1. Online: U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard.. U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.
 2. Aan de balie: u kunt een uittreksel BRP aanvragen aan de balie van de gemeente. Maakt u hiervoor een afspraak.
 3. Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval:
  • het onderwerp van de aanvraag (aanvraag uittreksel BRP)
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw handtekening.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant.

Machtiging

U kunt iemand machtigen om een uittreksel voor u af te halen.

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn;
 • De gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek;
 • Deze brief moet door beiden zijn ondertekend;
 • De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Opvragen verstrekte gegevens uit de BRP

Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de BRP zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente.

Uw persoonsgegevens inzien

U heeft het recht op toezending van en inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de BRP. Hiervoor kunt u een verzoek indienen.