Wonen, (ver)bouwen, verhuizen

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Winterswijk | Verhuizen naar Winterswijk | Verhuizen naar het buitenland | Welke instanties worden ingelicht over uw verhuizing | Aanvragen briefadres

 • Bouwen en verbouwen

  Omgevingsvergunning | Uitrit bij woning of bedrijf | Mantelzorgwoning | Asbest verwijderen | Slopen | Rioolaansluiting

 • Kern Winterswijk als beschermd dorpsgezicht

  18 april 2017

  Het college van B&W heeft op 11 april 2017 besloten in te stemmen met het voornemen tot het aanwijzen van de kern van Winterswijk als beschermd dorpsgezicht.

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in woonomgeving, zoals losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, niet opgehaald huisvuil, verstopt riool

 • Wonen

  Permanent bewonen recreatiewoningen | Tijdelijk verhuren leegstaande woning | Geluidhinder | Vuur stoken, snoeihout verbranden| Bevolkingsgegevens

 • Omgevingsvisie buitengebied

  Kader voor (vooral) planologische ontwikkelingen voor de leefomgeving in buitengebied

 • Bestemmingsplannen

  Bestemmingsplannen bebouwde kom en buitengebied

 • Projecten

  Plan Morgenzon | Plan Landgoed Eelink | Beatrix Gezondheidspark

 • Handhaving

  Toezicht houden | Overtreding | Regels

 • Duurzame energie

  Energievisie Winterswijk 2016 | Energiesubsidies en energieleningen

Uitgelicht