Wonen, (ver)bouwen, verhuizen

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Winterswijk. Verhuizen naar Winterswijk. Verhuizen naar het buitenland. Welke instanties worden ingelicht over uw verhuizing

 • Bouwen en verbouwen

  Omgevingsvergunning. Uitrit bij woning of bedrijf. Mantelzorgwoning. Asbest verwijderen. Slopen. Rioolaansluiting

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in woonomgeving, zoals losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, niet opgehaald huisvuil, verstopt riool

 • Omgevingsvisie buitengebied

  Kader voor (vooral) planologische ontwikkelingen voor de leefomgeving in buitengebied

 • Wonen

  Permanent bewonen recreatiewoningen. Tijdelijk verhuren leegstaande woning. Geluidhinder. Vuur stoken, snoeihout verbranden. Bevolkingsgegevens

 • Bestemmingsplannen

  Bestemmingsplannen bebouwde kom en buitengebied

 • Projecten

  Plan Morgenzon. Plan Landgoed Eelink

 • Handhaving

  Toezicht houden. Overtreding. Regels

 • Duurzame energie

  Energievisie Winterswijk 2016. Energiesubsidies en energieleningen

Uitgelicht