Bouwen en verbouwen (omgevingsvergunning)

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig. Dit heet een Omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bijvoorbeeld bouwen, brandveilig gebruik, slopen, het kappen van bomen en milieu.

Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u één vergunning aanvragen voor verschillende samenhangende activiteiten. U wilt bijvoorbeeld een schuur slopen en een garage bouwen? Dan vraagt u één omgevingsvergunning voor de twee activiteiten 'slopen' en 'bouwen'.

Vergunningen op een rij

Op de pagina 'Vergunningen op een rij' vindt u een overzicht van de verschillende vergunningen die u nodig kunt hebben.

Wel of geen vergunning?

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Via de vergunningcheck op het Omgevingsloket ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft, of dat een melding voldoende is.

Brochures over vergunningsvrij bouwen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen omgevingsvergunning of melding doen

Via het Omgevingsloket kunt u de vergunning aanvragen. U kunt hier ook nagaan of u voor andere activiteiten tegelijk een vergunning moet aanvragen. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen.

Hiervoor heeft u een DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf) nodig.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Vooradvies aanvragen

Als u wilt weten of uw plan haalbaar is voordat u een definitieve aanvraag indient, kunt u een vooradvies aanvragen.

U kunt de aanvraag in concept indienen via het Omgevingsloket.

De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan een welstandscommissie. De welstandscommissie toets het bouwplan op basis van de Welstandsnota. De gemeente neemt na het indienen van de conceptaanvraag contact met u op.

Een vooradvies heeft geen juridische status en is (behalve voor het onderdeel welstandsadvies) niet openbaar.

Kosten

De kosten van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de aangevraagde activiteit(en) en kunnen zowel een vast bedrag (omgevingsvergunning kap) als een variabel bedrag (omgevingsvergunning bouw waarbij de kosten afhankelijk zijn van de bouwkosten) zijn.
De kosten van de (omgevings)vergunning zijn vermeld in de legesverordening (2017).

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken. en De procedure kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Tijdens de behandeling kan blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Daarover ontvangt u dan bericht.