Zorg en welzijn

 • ZOOV voor reizen in de Achterhoek

  Rit boeken. Tarief.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Vanaf 1 januari 2015 heeft de overheid de zorg in Nederland anders georganiseerd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is verdwenen. Daarvoor zijn nieuwe regelingen in de plaats gekomen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Jeugdhulp

  Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp.

 • Sociaal domein

  Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen bij de Rijksoverheid en de provincie hoorden. Naast bestaande taken heeft de gemeente nieuwe taken op het gebied van de Wmo en van werk en inkomen gekregen en is de gemeente verantwoordelijk voor alle Jeugdhulp.

 • De Wmo-raad

  De Wmo-raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Winterswijk en werkt samen met de gemeente aan verbeteringen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

 • De Post Winterswijk

  Hebt u een vraag over zorg of welzijn, voor uzelf of uw naasten? Of over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Hebt u een goed idee voor uw buurt of wijk? Wilt u snel een antwoord en niet telkens opnieuw uw verhaal uitleggen bij verschillende instanties? De Post is er voor u.

 • Mantelzorgondersteuning

  Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner, kind, familielid of vriend? Dan bent u een van de 2,6 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is.

 • Regelhulp, wegwijzer naar hulp en ondersteuning

  Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

 • Voorzieningenwijzer Winterswijk

  Op de voorzieningenwijzer Winterswijk vindt u adressen, activiteiten, bereikbaarheid van hulpverleners en organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

 • Dienstenvoucher Huishoudeljke Hulp Toelage

  Om de werkgelegenheid bij thuishulporganisaties te behouden is door het ministerie van VWS een tijdelijke regeling in het leven geroepen: de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De regeling geldt alleen in 2015 en 2016 en zolang de voorraad strekt.

 • Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  15 november 2016

  De gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen heeft. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt.

Uitgelicht