Jeugdhulp

Ondersteuningsteam | jeugdbescherming en jeugdreclassering | Keuze zorg in natura of persoonsgebonden budget | Veilig Thuis | Hulp voor uw kind | Vertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg;
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De uitvoering van jeugdreclassering. 

Jeugdhulp: het Ondersteuningsteam

Op het gebied van jeugdhulp werkt de gemeente Winterswijk samen met de andere Achterhoekse gemeenten. De verandering in de jeugdhulp krijgt in Winterswijk onder andere vorm via het Ondersteuningsteam. Dat team is samen met de gemeenten Aalten en Oost Gelre en de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs opgezet. Het Ondersteunings­team pakt hulpvragen van jeugdigen en/of hun ouders op en zorgt voor kortdurende hulp en ondersteuning. Als het nodig is zorgt het Ondersteuningsteam voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp. Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien of heeft u zorgen over uw kind dan kunt u terecht bij de Post. De Post is gevestigd aan de Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Een medewerker van De Post denkt met u mee en kan u in contact brengen met het Ondersteuningsteam. U kunt het Ondersteuningsteam ook rechtstreeks benaderen via e-mail: info@ondersteuningsteamoa.nl

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Vanaf 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Onder de rubrieken jeugdbescherming en jeugdreclassering op de website www.regelhulp.nl wordt voor iedere maatregel uitgelegd welke gevolgen dat heeft. 

Keuze zorg in natura of persoonsgebonden budget

Als op basis van het gezinsplan in uw gezin (professionele) jeugdhulp nodig is dan zijn er twee mogelijkheden om die hulp in te schakelen. De eerste, de voorkeurswijze, is Zorg in Natura (ZIN). Zorg in Natura betekent dat de hulp in uw gezin verleend wordt en dat de kosten daarvan rechtstreeks door de gemeente aan de hulpverleningsinstelling vergoed worden. De medewerker die samen met u het gezinsplan opstelt kan u helpen bij het maken van de keuze. Deze medewerker weet wat de zorgaanbieders aan hulp kunnen geven en of deze aanbieders een contract hebben met de gemeente Winterswijk.

Indien de door de gemeente gecontracteerde aanbieders niet in staat zijn de door u gewenste/noodzakelijke hulp te leveren dan is het mogelijk hulp via een persoonsgebonden budget (pgb) in te schakelen. Op de pagina Zorg in natura of een persoonsgebonden budget vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt, als je je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig Thuis is 7 dagen per week 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0800 2000, of via de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl

Welke hulp heeft uw kind nodig?

De website www.regelhulp.nl is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die gebruik maakt van jeugdhulp. Ben je bijvoorbeeld jongere, (groot)ouder of pleegouder, dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon Jeugdhulp.