Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Informatie over Wmo | Keukentafelgesprek | zorg in natura of persoonsgebonden budget | Wmo-verordening | Wmo-raad

Vanaf 1 januari 2015 heeft de overheid de zorg in Nederland anders georganiseerd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is verdwenen. Daarvoor zijn nieuwe regelingen in de plaats gekomen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de gemeente Winterswijk inwoners ondersteunen die beperkingen ervaren bij het meedoen aan het maatschappelijk leven.

Veranderingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wmo

Lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding zijn over gegaan naar de wmo. De uitvoering hiervan ligt nu bij de gemeente. De zwaarste, langdurige zorg valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer hierover leest u in de rubriek nieuwe Wet langdurige zorg.

Het keukentafelgesprek

Met inwoners die gebruikmaken van begeleiding en dagbesteding voeren wij een keukentafelgesprek. Tijdens dit keukentafelgesprek wordt uw persoonlijke Wmo-plan opgesteld. Als professionele ondersteuning onderdeel is van uw persoonlijke Wmo-plan dan kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Hulp bij huishouden

De gemeenteraad heeft besloten om de hulp bij huishouden in 2015 voort te zetten en er in 2016 een algemene voorziening van te maken.

Collectieve verzekering via de gemeente

De gemeente Winterswijk heeft samen met Menzis een speciaal zorgpakket samengesteld dat is bedoeld voor inwoners met een Wmo-voorziening en cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Contact

Hebt u behoefte aan ondersteuning, hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? U kunt hiervoor terecht bij de Post, het loket van Winterswijk voor grote en kleine vragen. Meer informatie, contactgegevens en openingstijden vindt u op www.depostwinterswijk.nl.

Wmo-verordening

De Wmo-verordening is te vinden op de website www.overheid.nl.

Rijksoverheid

Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op www.regelhulp.nl.