Ondernemers

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Vanaf vandaag, donderdag 18 juli 2019 (12.00 uur), geldt er een tijdelijk verbod voor het onttrekken van water uit beken, sloten en vijvers (oppervlaktewater). Het verbod geldt voor iedereen. Sproeien met grondwater is nog wel toegestaan. Nadere info... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Winterswijk heeft besloten het Natuur- en MilieuEducatie programma (NME) te verlengen voor de periode 2019 - 2021. Het programma is in de gemeente zeer goed bevallen bij de deelnemende basisscholen. Daarom zal een nieuwe overeenkomst word... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders hebben besloten het beheer van de informatievoorziening op nieuwe infozuilen langs de rondwegen uit te besteden aan 100% Winterswijk. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Om de Achterhoek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro in de Regio Deal Achterhoek. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens mi... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De Adviescommissie Cultuurhistorie bestaat uit een voorzitter en zes leden en wordt bijgestaan door een technisch adviserend ambtenaar en een ambtelijk secretaris. Ten minste twee leden van de commissie zijn afkomstig uit plaatselijke verenigingen ac... Lees meer