Reclamebelasting

U betaalt belasting op een openbare aankondiging (reclame-uiting) op winkelpanden of bedrijfsgebouwen die vanaf openbare weg te zien zijn en die zich bevinden in het winkelgebied van Winterswijk. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag. Vaak tegelijkertijd met de aanslag onroerend zaakbelasting.

De opbrengsten worden gebruikt om het centrum van Winterswijk te versterken en te verbeteren.

Kosten

Het tarief per onroerende zaak is € 540,00.